اینترنت پر سرعت ADSL
اینترنت ADSL یا همان اینترنت پرسرعت ADSL یا +ADSL2 امکان کارآمدی است که کاربران را قادر می‌سازد تنها با استفاده از یک خط تلفن ، کامپیوتر و مودم +ADSL2، بتوانند بدون مشغول کردن خط تلفن، به صورت دایم و پرسرعت به اینترنت متصل شوند.

 کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp به عنوان یکی از مجموعه‌ های بخش خصوصی ارایه‌ کننده‌ خدمات اینترنت و خدمات اینترنت ADSL در استان آذربایجانشرقی و تبریز، هم‌اکنون خدمات اینترنت پرسرعت (+ADSL2) را با ویژگی های منحصر به فرد در سطح وسیعی در استان به کاربران ارایه می‌کند. به گونه‌ای که در سطح شهر تبریز، تقریبا" کلیه‌ مناطق تحت پوشش خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp می باشند و در سطح استان نیز نمایندگی‌های کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp در تمامی شهرها آماده‌ ارایه‌ خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp هستند. چه آن که، با گسترش شبکه‌ کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp در شهرهای مختلف استان آذربایجانشرقی، امکان برقراری ارتباط میان شعبه‌های مختلف سازمان‌هایی که پراکندگی جغرافیایی دارند، فراهم است و استفاده از +ADSL2 خدمات اینترنت پرسرعت  می‌تواند ارتباط با اینترنت را با ضریب اطمینان و امنیت بالا برای این منظور فراهم آورد.
گفتنی‌ست، در حال حاضر، ده‌ها هزار نفر از کاربران خانگی و سازمان‌ها و موسسات خصوصی و دولتی از خدمات اینترنت پرسرعت ADSL
کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp استفاده می‌کنند و رضایت خاطر کاربران از کیفیت خدمات ارایه شده و پشتیبانی مستمر و موثر از این خدمات، موجب گردیده تا روزانه شمار زیادی به جمع خانواده‌ی مشتریان کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp در این حوزه بپیوندند و کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp در این بخش از بازار نیز سهم چشم‌گیری را با فاصله‌ قابل توجهی نسبت به شرکت‌های همکار به خود اختصاص دهد.

هزینه عوارض ومالیات به تعرفه های فوق اضافه خواهد شد.
شرکت نام کد سرویس سرعت دریافت سرعت ارسال دوره زمانی ترافیک دوره هزینه سرویس
پارس آنلاین 128 AU-1P 128 128 1 نامحدود 270000
پارس آنلاین 128 A5-1P 128 1024 1 5G 161000
پارس آنلاین 256 BU-1P 256 384 1 نامحدود 450000
پارس آنلاین 256 B5-1P 256 1024 1 5G 170000
پارس آنلاین 256 B10-1P 256 1024 1 10G 270000
پارس آنلاین 512 D10-1P 512 1536 1 10G 287000
پارس آنلاین 512 D30-1P 512 1536 1 30G 631000
پارس آنلاین 512 DU-1P 512 784 1 نامحدود 900000
پارس آنلاین 512 D5-1P 512 1536 1 5G 189000
پارس آنلاین 1024 EU-1P 1024 1536 1 نامحدود 2190000
پارس آنلاین 1024 E4-1P 1024 2048 1 4G 197000
پارس آنلاین 2048 FU-1P 2048 2560 1 نامحدود 3950000
پارس آنلاین 2048 F4-1P 2048 4096 1 4G 242000
پارس آنلاین 128 A2-3P 128 1024 3 6G 273000
پارس آنلاین 128 AU-3P 128 128 3 نامحدود 810000
پارس آنلاین 128 A5-3P 128 1024 3 15G 483000
پارس آنلاین 256 B2-3P 256 1024 3 6G 297000
پارس آنلاین 256 BU-3P 256 384 3 نامحدود 1350000
پارس آنلاین 256 B5-3P 256 4G 3 15G 510000
پارس آنلاین 256 B10-3P 256 1024 3 30G 810000
پارس آنلاین 256 D2-3P 512 1536 3 6G 342000
پارس آنلاین 512 D30-3P 512 1536 3 90G 1893000
پارس آنلاین 512 DU-3P 512 784 3 نامحدود 2700000
پارس آنلاین 512 D5-3P 512 4G 3 15G 567000
پارس آنلاین 512 D10-3P 512 10G 3 30G 861000
پارس آنلاین 1024 EU-3P 1024 1536 3 نامحدود 6570000
پارس آنلاین 1024 E4-3P 1024 2048 3 12G 591000
پارس آنلاین 2048 FU-3P 2048 2560 3 نامحدود 11850000
پارس آنلاین 2048 F4-3P 2048 4096 3 12G 726000
پارس آنلاین 128 A2-6P 128 1024 6 12G 491000
پارس آنلاین 128 AU-6P 128 128 6 نامحدود 1458000
پارس آنلاین 128 A5-6P 128 1024 6 30G 869000
پارس آنلاین 256 B2-6P 256 1024 6 12G 534000
پارس آنلاین 256 B5-6P 256 1024 6 30G 918000
پارس آنلاین 256 BU-6P 256 384 6 نامحدود 2430000
پارس آنلاین 256 B10-6P 256 1024 6 60G 1458000
پارس آنلاین 512 D2-6P 512 1536 6 12G 615000
پارس آنلاین 512 D10-6P 512 1536 6 60G 1549000
پارس آنلاین 512 DU-6P 512 784 6 نامحدود 4860000
پارس آنلاین 512 D30-6P 512 1536 6 180G 3407000
پارس آنلاین 512 D5-6P 512 1536 6 30G 1020000
پارس آنلاین 1024 EU-6P 1024 1536 6 نامحدود 11826000
پارس آنلاین 1024 E4-6P 1024 2048 6 24G 1063000
پارس آنلاین 2048 FU-6P 2048 2560 6 نامحدود 21330000
پارس آنلاین 2048 F4-6P 2048 4096 6 24G 1306000
پارس آنلاین 128 A2-12P 128 1024 12 24G 873000
پارس آنلاین 128 AU-12P 128 128 12 نامحدود 2592000
پارس آنلاین 128 A5-12P 128 1024 12 60G 1545000
پارس آنلاین 256 B2-12P 256 1024 12 24G 950000
پارس آنلاین 256 B4-12P 256 1024 12 60G 1632000
پارس آنلاین 256 BU-12P 256 384 12 نامحدود 4320000
پارس آنلاین 256 B10-12P 256 1024 12 120G 2592000
پارس آنلاین 512 D2-12P 512 1536 12 24G 1094000
پارس آنلاین 512 D10-12P 512 1536 12 120G 2755000
پارس آنلاین 512 D30-12P 512 1536 12 360G 6057000
پارس آنلاین 512 DU-12P 512 784 12 نامحدود 8640000
پارس آنلاین 512 D5-12P 512 1536 12 60G 1814000
پارس آنلاین 1024 EU-12P 1024 1536 12 نامحدود 21024000
پارس آنلاین 1024 E4-12P 1024 2048 12 48G 1891000
پارس آنلاین 2048 FU-12P 2048 2560 12 نامحدود 37920000
پارس آنلاین 2048 F4-12P 2048 4096 12 48G 2323000
پیشگامان 128 PTE A-NT-1 128 128 1 نامحدود 230000
پیشگامان 128 PTE A-3-1 128 512 1 3G 1305000
پیشگامان 512 PTE D-1-1 512 1024 1 1G 90000
پیشگامان 512 PTE D-2-1 512 1024 1 2G 117000
پیشگامان 512 PTE D-NT-1 512 512 1 نامحدود 610000
پیشگامان 512 PTE D-4-1 512 1024 1 4G 189000
پیشگامان 1024 PTE E-1-1 1024 1536 1 1G 120000
پیشگامان 1024 PTE E-2-1 1024 1536 1 2G 147000
پیشگامان 1024 PTE E-4-1 1024 1024 1 4G 219000
پیشگامان 1024 PTE E-NT-1 1024 1024 1 نامحدود 1010000
پیشگامان 2048 PTE F-1-1 2048 2560 1 1G 156000
پیشگامان 2048 PTE F-2-1 2048 2560 1 2G 192000
پیشگامان 2048 PTE F-4-1 2048 2560 1 4G 264000
پیشگامان 128 PTE A-3-3 128 512 3 3G 175500
پیشگامان 128 PTE A-NT-3 128 128 3 نامحدود 405660
پیشگامان 512 PTE D-5-3 512 1024 3 5G 315000
پیشگامان 1024 PTE E-5-3 1024 1536 3 5G 385000
پیشگامان 1024 PTE E-10-3 1024 1536 3 10G 545000
پیشگامان 2048 PTE F-10-3 2048 2560 3 10G 680000
پیشگامان 2048 PTE F-15-3 2048 2560 3 15G 800000
پیشگامان 512 PTE D-10-6 512 1024 6 10G 590000
پیشگامان 1024 PTE E-10-6 1024 1536 6 10G 770000
پیشگامان 1024 PTE E-20-6 1024 1536 6 20G 1010000
پیشگامان 2048 PTE F-20-6 2048 2560 6 20G 1280000
پیشگامان 2048 PTE F-30-6 2048 2560 6 30G 1480000
پیشگامان 512 PTE D-15-12 512 1024 12 15G 980000
پیشگامان 1024 PTE E-15-12 1024 1536 12 15G 1340000
پیشگامان 1024 PTE E-30-12 1024 1536 12 30G 1660000
پیشگامان 2048 PTE F-30-12 2048 2560 12 30G 2200000
پیشگامان 2048 PTE F-60-12 2048 2560 12 60G 2720000
نمایندگان اینترنت پر سرعت ADSL آذربایجان شرقی