اینترنت پر سرعت ADSL
اینترنت ADSL یا همان اینترنت پرسرعت ADSL یا +ADSL2 امکان کارآمدی است که کاربران را قادر می‌سازد تنها با استفاده از یک خط تلفن ، کامپیوتر و مودم +ADSL2، بتوانند بدون مشغول کردن خط تلفن، به صورت دایم و پرسرعت به اینترنت متصل شوند.

 کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp به عنوان یکی از مجموعه‌ های بخش خصوصی ارایه‌ کننده‌ خدمات اینترنت و خدمات اینترنت ADSL در استان آذربایجانشرقی و تبریز، هم‌اکنون خدمات اینترنت پرسرعت (+ADSL2) را با ویژگی های منحصر به فرد در سطح وسیعی در استان به کاربران ارایه می‌کند. به گونه‌ای که در سطح شهر تبریز، تقریبا" کلیه‌ مناطق تحت پوشش خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp می باشند و در سطح استان نیز نمایندگی‌های کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp در تمامی شهرها آماده‌ ارایه‌ خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp هستند. چه آن که، با گسترش شبکه‌ کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp در شهرهای مختلف استان آذربایجانشرقی، امکان برقراری ارتباط میان شعبه‌های مختلف سازمان‌هایی که پراکندگی جغرافیایی دارند، فراهم است و استفاده از +ADSL2 خدمات اینترنت پرسرعت  می‌تواند ارتباط با اینترنت را با ضریب اطمینان و امنیت بالا برای این منظور فراهم آورد.
گفتنی‌ست، در حال حاضر، ده‌ها هزار نفر از کاربران خانگی و سازمان‌ها و موسسات خصوصی و دولتی از خدمات اینترنت پرسرعت ADSL
کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp استفاده می‌کنند و رضایت خاطر کاربران از کیفیت خدمات ارایه شده و پشتیبانی مستمر و موثر از این خدمات، موجب گردیده تا روزانه شمار زیادی به جمع خانواده‌ی مشتریان کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp در این حوزه بپیوندند و کنسرسیوم اینترنتی A&D Corp در این بخش از بازار نیز سهم چشم‌گیری را با فاصله‌ قابل توجهی نسبت به شرکت‌های همکار به خود اختصاص دهد.